• VIBER/WHATSAPP :+39.344.1323.289
  • hao.pham@vietnamitalia.com
Phiên dịch
You are here: Home \ Phiên dịch

Tôi cung cấp các dịch vụ phiên dịch sau:

– Dịch hội nghị, hội thảo
– Dịch thầm
– Dịch đuổi
– Dịch qua điện thoại: đàm phán, hội thoại với đối tác thương mại (nhà cung cấp và khách hàng), tìm hiểu thị trường và các dịch vụ khác theo yêu cầu.

NGÔN NGỮ:

Ý <> Việt

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Giá cho dịch vụ phiên dịch được tính theo ngày làm việc (bao gồm tối đa 8 giờ làm việc).
Giá được cung cấp dựa vào lĩnh vực cần phiên dịch.
Giá tối thiểu cho dịch vụ phiên dịch là cho nửa ngày làm việc.
Các chi phí về ăn, ở và đi lại do khách hàng thanh toán.
Việc thanh toán cần được thực hiện ngay sau khi hợp đồng kết thúc.

BÁO GIÁ

Để nhận được báo giá, vui lòng gửi email tới địa chỉ: hao.pham@vietnamitalia.com.  Bạn sẽ nhận được thư trả lời gồm điều khoản hợp đồng và điều kiện thanh toán một cách sớm nhất.